Välkommen till Maze Advokater

Jönköping, Kalmar, Karlshamn och Växjö
Maze Advokater är helt specialiserade mot konkursförvaltning och finansieringsfrågor.
Välkommen att kontakta oss.

Välkommen till Maze Advokater

Jönköping, Kalmar, Karlshamn och Växjö
Maze Advokater är helt specialiserade mot konkursförvaltning och finansieringsfrågor.
Välkommen att kontakta oss.

Välkommen till Maze Advokater

Jönköping, Kalmar, Karlshamn och Växjö
Maze Advokater är helt specialiserade mot konkursförvaltning och finansieringsfrågor.
Välkommen att kontakta oss.

Välkommen till Maze Advokater

Jönköping, Kalmar, Karlshamn och Växjö
Maze Advokater är helt specialiserade mot konkursförvaltning och finansieringsfrågor.
Välkommen att kontakta oss.

Välkommen till Maze Advokater

Jönköping, Kalmar, Karlshamn och Växjö
Maze Advokater är helt specialiserade mot konkursförvaltning och finansieringsfrågor.
Välkommen att kontakta oss.

Välkommen till Maze Advokater

Jönköping, Kalmar, Karlshamn och Växjö
Maze Advokater är helt specialiserade mot konkursförvaltning och finansieringsfrågor.
Välkommen att kontakta oss.

Välkommen till Maze Advokater

Jönköping, Kalmar, Karlshamn och Växjö
Maze Advokater är helt specialiserade mot konkursförvaltning och finansieringsfrågor.
Välkommen att kontakta oss.

Verksamhet

Konkurs

Om företaget inte kan betala sina skulder i den takt de förfaller är bolaget på obestånd och avvecklas då vanligen lämpligast genom konkurs.

Företags-rekonstruktion

Om företaget saknar betalningsförmåga endast i det korta perspektivet, kan företagsrekonstruktion vara ett alternativ.

Underhandsackord

Om företaget endast är överskuldsatt kan ett underhandsackord vara en kostnadseffektiv lösning.

Operativ rekonstruktion

Om företagets problem huvudsakligen ligger i affärsmodellen eller i resultaträkningen, är sannolikt operativ rekonstruktion något att överväga.

Likvidation

Om företagets tillgångar överstiger dess skulder är det nästan alltid rätt väg att avveckla rörelsen genom likvidation. I en likvidation skiftas bolagets tillgångar ut till aktieägarna. 

Kgl Norsk Konsulat

Advokatbyråns kontor i Kalmar är också ett norskt konsulat. Konsulatet hjälper norska företag och medborgare i olika avseenden.

ERFARENHET

Erik M GabrielssonMaze Advokater torde vara en av de advokatbyråer som genomfört flest lyckade vidaredrifter i industribolag under senaste två åren.

Med ett djupt kontaktnät inom näringslivet och hos kreditgivare har advokatbyrån framgångsrikt rekonstruerat flera större industribolag, inte sällan processindustrier, såväl inom som utom konkurs. Placeringen i en industriregion har gjort att vi kunnat bygga upp väl utvecklade rutiner även för komplicerade och längre vidaredrifter.

Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta oss och vi arbetar aktivt med att hålla en hög tillgänglighet.

Maze Advokater logo
Maze Advokater är helt specialiserade mot konkursförvaltning och finansieringsfrågor.

Maze Advokater KB, info@mazeadvokater.se
VAT: SE969792082601, Org. Nr 969792-0826, GDPR.

Copyright © 2024. All rights reserved.