Kgl Norsk Konsulat

Kalmar
Erik M Gabrielsson är norsk honorärkonsul och advokatbyråns Kalmarkontor därmed också ett konsulat. Konsulatets uppgift är att hjälpa norska företag och norska medborgare att tillvarata sina rättigheter i Sverige.

Konsulatet bistår dessutom ambassaden i administrativt hänseende på lokalplanet.

Se mer på Norges ambassads hemsida.

Erik Gabrielsson är norsk honorärkonsul

Honorärkonsuler är oavlönade befattningshavare i främmande lands utrikestjänst. 

Erik M Gabrielssons intresse för och djupa kontaktnät i näringslivet, har gjort konsulatet särskilt inriktat mot främjande av norska intressen i näringslivssammanhang. 

Det kan vara bra att veta att Norge är Sveriges största handelspartner och den norska oljefonden är enligt tillgänglig statistik den största utländska nettoinvesteraren i Sverige.

Maze Advokater logo
Maze Advokater är helt specialiserade mot konkursförvaltning och finansieringsfrågor.

Maze Advokater KB, info@mazeadvokater.se
VAT: SE969792082601, Org. Nr 969792-0826, GDPR.

Copyright © 2024. All rights reserved.