Velkommen til Maze Advokater

Jönköping, Kalmar, Karlshamn og Växjö
Maze Advokater er fullstendig spesialisert innen konkursbobehandling og finansieringsspørsmål.
Ta gjerne kontakt med oss.

Velkommen til Maze Advokater

Jönköping, Kalmar, Karlshamn og Växjö
Maze Advokater er fullstendig spesialisert innen konkursbobehandling og finansieringsspørsmål.
Ta gjerne kontakt med oss.

Velkommen til Maze Advokater

Jönköping, Kalmar, Karlshamn og Växjö
Maze Advokater er fullstendig spesialisert innen konkursbobehandling og finansieringsspørsmål.
Ta gjerne kontakt med oss.

Velkommen til Maze Advokater

Jönköping, Kalmar, Karlshamn og Växjö
Maze Advokater er fullstendig spesialisert innen konkursbobehandling og finansieringsspørsmål.
Ta gjerne kontakt med oss.

Velkommen til Maze Advokater

Jönköping, Kalmar, Karlshamn og Växjö
Maze Advokater er fullstendig spesialisert innen konkursbobehandling og finansieringsspørsmål.
Ta gjerne kontakt med oss.

Velkommen til Maze Advokater

Jönköping, Kalmar, Karlshamn og Växjö
Maze Advokater er fullstendig spesialisert innen konkursbobehandling og finansieringsspørsmål.
Ta gjerne kontakt med oss.

Velkommen til Maze Advokater

Jönköping, Kalmar, Karlshamn og Växjö
Maze Advokater er fullstendig spesialisert innen konkursbobehandling og finansieringsspørsmål.
Ta gjerne kontakt med oss.

Virksomhet

Konkurs

Hvis selskapet ikke kan betale gjeld i takt med at den forfaller er selskapet insolvent og avvikles da vanligvis på enklest måte gjennom konkurs.

Foretaksrekonstruksjon

Hvis selskapet mangler betalingsevne bare på kort sikt kan foretaksrekonstruksjon være et alternativ.

Underhåndsakkord

Hvis selskapet bare har for mye gjeld kan en underhåndsakkord være en kostnadseffektiv løsning.

Operativ rekonstruksjon

Hvis selskapets problemer hovedsakelig ligger i forretningsmodellen eller i resultatregnskapet, bør operativ rekonstruksjon sannsynligvis vurderes.

Likvidasjon

Hvis selskapets aktiva overstiger gjelden er det nesten alltid riktig å avvikle virksomheten gjennom likvidasjon. Ved en likvidasjon skiftes selskapets aktiva til aksjonærene.

Kgl Norsk Konsulat

Advokatfirmaets kontor i Kalmar er også et norsk konsulat. Konsulatet hjelper norske selskaper og borgere på forskjellige måter.

ERFARING

Erik M GabrielssonErik M Gabrielsson Maze Advokater er sannsynligvis et av de advokatfirmaene som har flest vellykkede gjennomføringer av videre drift av industribedrifter i løpet av de siste to årene.

Med et dypt kontaktnett innen næringslivet og hos kreditorer har advokatfirmaet fremgangsrikt rekonstruert flere store industribedrifter, ofte prosessindustrier, både med og uten konkurs. Plasseringen vår i en industriregion har gjort at vi har kunnet bygge opp velutviklede rutiner, selv for kompliserte og lengre gjennomføringer av videre drift.

Kontakt

Du er alltid velkommen til å kontakte oss, og vi jobber aktivt for å opprettholde en høy grad av tilgjengelighet.

Maze Advokater logo
Maze Advokater er fullstendig spesialisert innen konkursbobehandling og finansieringsspørsmål.

Maze Advokater KB, info@mazeadvokater.se
Mva.: SE969792082601, Org. Nr 969792-0826, GDPR.

Opphavsrett © 2024. Med enerett.