Kgl Norsk Konsulat

Kalmar

Erik M Gabrielsson er en norsk honorær konsul, og advokatfirmaets Kalmar-kontor er dermed også et konsulat. Konsulatets oppgave er å hjelpe norske selskaper og norske statsborgere å ivareta sine rettigheter i Sverige.

Konsulatet bistår også ambassaden i administrative saker på lokalt nivå.

Se mer på den norske ambassadens nettsted.

Erik Gabrielsson er norsk æreskonsul

Honorær konsul er en ubetalt stilling i et fremmed lands utenrikstjeneste.

Erik M Gabrielssons interesse for næringslivet og hans dype kontaktnettverk der har gjort at konsulatet har et spesielt fokus på å fremme norske interesser i en næringslivssammenheng.

Det kan være godt å vite at Norge er Sveriges største handelspartner, og ifølge tilgjengelig statistikk er det norske oljefondet den største utenlandske nettoinvestoren i Sverige.

Maze Advokater logo
Maze Advokater er fullstendig spesialisert innen konkursbobehandling og finansieringsspørsmål.

Maze Advokater KB, info@mazeadvokater.se
Mva.: SE969792082601, Org. Nr 969792-0826, GDPR.

Opphavsrett © 2024. Med enerett.