Operativ rekonstruksjon

En operativ rekonstruksjon er alternativet for selskaper som ikke har problemer med balanseregnskapet, men med forretnings- eller finansieringsmodellen sin.

En operativ rekonstruksjon innebærer vanligvis en gjennomgang av selskapet, der for eksempel ledelsesspørsmål gjennomgås, innkjøpsrutiner granskes eller kapitalstrukturen endres
Erik M Gabrielsson

En operativ rekonstruksjon innebærer vanligvis en gjennomgang av selskapet, der for eksempel ledelsesspørsmål gjennomgås, innkjøpsrutiner granskes eller kapitalstrukturen endres. Det er ikke uvanlig at eierforholdet også kommer på bordet.

Også rent tekniske produktivitetsforbedringer regnes som operativ rekonstruksjon, men blir da utført av tekniske konsulenter. Tekniske tiltak kan selvfølgelig være uendelig varierende, men sikter nesten alltid til produktivitetsforbedringer.

Også rent tekniske produktivitetsforbedringer regnes som operativ rekonstruksjon, men blir da utført av tekniske konsulenter. Tekniske tiltak kan selvfølgelig være uendelig varierende, men sikter nesten alltid til produktivitetsforbedringer
Erik M Gabrielsson

Hvilke spørsmål kan en operativ rekonstruksjon handle om?

I det enkelte tilfellet kan det være spørsmål om hvorvidt maskinene skal eies, leies eller leases. Må styret forsterkes? Må lån fra kredittgiveren forhandles på nytt? Listen kan gjøres uendelig rundt de problemene som kan foreligge ved hvert enkelt tilfelle.

Bare ved spørsmål om anskaffelse av kapital deltar advokatfirmaet i rent operative rekonstruksjoner. Det handler da om å formidle kontakt med investorer eller kredittgivere.

I det enkelte tilfellet kan det være spørsmål om hvorvidt maskinene skal eies, leies eller leases. Må styret forsterkes? Må lån fra kredittgiveren forhandles på nytt?
Erik M Gabrielsson

Bedriftsdoktorer

Den operative rekonstruksjonen utføres vanligvis av såkalte “bedriftsdoktorer” eller av andre spesialiserte konsulenter. Ofte tilbyr bankene og Almi hjelp fra sine konsulenter. Også visse spesialiserte revisorer er virksomme på dette området, og flere revisjonsfirmaer har egne avdelinger med fokus på denne typen tjenester.

Når det er behov for operativ rekonstruksjon kan det være lurt å ta kontakt med banken eller revisoren din. Også advokatfirmaet kan kontaktes siden vi har et svært stort kontaktnett og kan formidle kontakt med egnede konsulenter i de fleste bransjer og på de fleste områder. Advokatfirmaets personale påtar seg imidlertid aldri oppdrag i styrer eller skyggestyrer.

Maze Advokater logo
Maze Advokater er fullstendig spesialisert innen konkursbobehandling og finansieringsspørsmål.

Maze Advokater KB, info@mazeadvokater.se
Mva.: SE969792082601, Org. Nr 969792-0826, GDPR.

Opphavsrett © 2024. Med enerett.