Personale

Erik M Gabrielsson

Erik M Gabrielsson

Advokat og bostyrer#NEW_LINE#Konsul

Samuel Häggbring

Samuel Häggbring

Cand.jur.#NEW_LINE#Assisterende jurist

Linda Thaung

Linda Thaung

Konkursadministrator#NEW_LINE#Konsulatsekretær

Pontus Donne

Pontus Donne

Cand.jur.#NEW_LINE#Assisterende jurist

Sabina Krüger Nilsson

Sabina Krüger Nilsson

Lønnsgarantiadministrator#NEW_LINE#Konsulatsekretær

Eric Dernegård

Eric Dernegård

Cand.jur. og assisterende jurist

Gunilla Lundh

Gunilla Lundh

Revisor#NEW_LINE#Lønnsgarantiadministrator

Jenny Gunnarsson

Jenny Gunnarsson

Konkurshandläggare

Kontakt en spesialist

Maze Advokater logo
Maze Advokater er fullstendig spesialisert innen konkursbobehandling og finansieringsspørsmål.

Maze Advokater KB, info@mazeadvokater.se
Mva.: SE969792082601, Org. Nr 969792-0826, GDPR.

Opphavsrett © 2024. Med enerett.