Eric Dernegård

Cand.jur. og assisterende jurist

Eric Dernegård jobber for tiden som administrator i de fleste konkursene som forekommer ved advokatfirmaet.

Maze Advokater logo
Maze Advokater er fullstendig spesialisert innen konkursbobehandling og finansieringsspørsmål.

Maze Advokater KB, info@mazeadvokater.se
Mva.: SE969792082601, Org. Nr 969792-0826, GDPR.

Opphavsrett © 2024. Med enerett.