Erik Gabrielsson

Erik M Gabrielsson

Advokat og bostyrer
Konsul

Erik M Gabrielsson er både jurist og økonom. Han er hovedsakelig virksom som bostyrer og foretaksrekonstruktør, med spesielt fokus på drifts- og finansieringsspørsmål. Ettersom tiden har gått har han også påtatt seg oppdrag som ombud i tvister med insolvens-rettslig tilknytning eller oppdrag som særskilt gransker i konkurser.

Ifølge tilgjengelig statistikk er Erik M Gabrielsson en av landets mest etterspurte og oppnevnte bostyrere. Et utvalg av oppdragene han har gjennomført er presentert under overskriften ”Erfaring”. Virksomheten drives med spesielt fokus på videre drift av komplekse industriselskaper og da spesielt inne prosessindustri.

Erik Gabrielsson - Maze Advokater

Konkursstyring er ikke bare et spørsmål om å maksimere kreditorenes utfall, det er også i stor grad et samfunnsoppdrag. Erik M Gabrielsson legger stor vekt selv til samfunnsoppdraget og fokuserer derfor på å videreføre konkursbegjæringen så langt det er mulig. En slik videreføring av et konkursbo fører ofte til en omstillingsløsning med blant annet beholdte arbeidsplasser og andre viktige sosiale fordeler som resultat.

Erik M Gabrielsson har vært virksom innen insolvens i nesten tjue år og har en bakgrunn ved domstoler og som kemner ved tilsynsmyndigheten i konkurser.

Erik M Gabrielsson er dypt engasjert i forretnings- og bedriftsmessige spørsmål. Han har blant annet de siste årene vært ekspert på Nystartsutredningen (SOU 2014:44) og er også dypt engasjert i bransjeforeningene som finnes innen insolvensbransjen.

Medlemskap:

  • Sveriges Advokatsamfund, representant
  • REKON Rekonstruktör- och konkursförvaltarkollegiet, formann for Smålandsavdelingen og visesekretær i riksstyret
  • IFFR Institutet För Företagsrekonstruktion, medlem og formann i valgkomiteen
  • INSOL Europe, medlem
  • ABI American Bankruptcy Institute, medlem

Publikasjoner:

  • Medforfatter av Kronofogdemyndighetens håndbok i konkurstilsyn.

Offentlige oppdrag:

  • Oppnevnt ekspert av Justisdepartementet i Nystartsutredningen (SOU 2014:44)
  • Norsk honorær konsul, se ”Kgl Norsk Konsulat”.

Erik M Gabrielsson

Maze Advokater logo
Maze Advokater er fullstendig spesialisert innen konkursbobehandling og finansieringsspørsmål.

Maze Advokater KB, info@mazeadvokater.se
Mva.: SE969792082601, Org. Nr 969792-0826, GDPR.

Opphavsrett © 2024. Med enerett.