Gunilla Lundh

Økonomiansvarlig og lønnsgarantiadministrator

Gunilla Lund er advokatfirmaets økonomiansvarlig, noe som betyr at hun håndterer økonomispørsmålene i de drøyt hundre konkursene som løpende håndteres av advokatfirmaet.

I tillegg til økonomispørsmålene håndterer Gunilla Lundh lønnsgarantispørsmål ved visse konkurser.

Gunilla Lundh har tidligere vært konkursadministrator hos advokatfirmaet, og før det håndterte hun økonomi- og lønnsspørsmål i næringslivet.

Maze Advokater logo
Maze Advokater er fullstendig spesialisert innen konkursbobehandling og finansieringsspørsmål.

Maze Advokater KB, info@mazeadvokater.se
Mva.: SE969792082601, Org. Nr 969792-0826, GDPR.

Opphavsrett © 2024. Med enerett.