Linda Thaung

Konkursadministrator og konsulatsekretær

Linda Thaung jobber som konkurskoordinator, noe som innebærer at hun samordner arbeidet i konkursene mellom de ulike kompetansene ved advokatfirmaet.

Hun har lang erfaring innen samtlige operative spørsmål som oppstår ved konkurser og andre saker som behandles hos advokatfirmaet. Linda Thaung har fra tidligere arbeidsgivere lang erfaring innen administrasjon i næringslivet.

Linda Thaung er også konsulatsekretær og behandler fortløpende de sakene som forekommer ved konsulatet.

Maze Advokater logo
Maze Advokater er fullstendig spesialisert innen konkursbobehandling og finansieringsspørsmål.

Maze Advokater KB, info@mazeadvokater.se
Mva.: SE969792082601, Org. Nr 969792-0826, GDPR.

Opphavsrett © 2024. Med enerett.