Pontus Donne

Cand.jur. og assisterende jurist

Pontus Donne jobber hovedsakelig med prosessene som forekommer i de sakene advokatfirmaet håndterer. Det handler vanligvis om gjenvinningsprosesser ved ulike domstoler. Han har tidligere håndtert konkurser operativt.

Pontus Donne er en tingsmerittert jurist og har også bakgrunn som juridisk seniorrådgiver innen statsforvaltningen.

Maze Advokater logo
Maze Advokater er fullstendig spesialisert innen konkursbobehandling og finansieringsspørsmål.

Maze Advokater KB, info@mazeadvokater.se
Mva.: SE969792082601, Org. Nr 969792-0826, GDPR.

Opphavsrett © 2024. Med enerett.