Samuel Häggbring

Cand.jur. og assisterende jurist
Samuel Häggbring er økonom og jurist. Han jobber for tiden som administrator i de fleste konkursene som forekommer ved advokatfirmaet. Han har spesielt fokus på salgsspørsmål og juridiske spørsmål, slik som kontraktstyring og spørsmål rundt aktiva, som forekommer ved en konkurs.
Maze Advokater logo
Maze Advokater er fullstendig spesialisert innen konkursbobehandling og finansieringsspørsmål.

Maze Advokater KB, info@mazeadvokater.se
Mva.: SE969792082601, Org. Nr 969792-0826, GDPR.

Opphavsrett © 2024. Med enerett.