Operativ rekonstruktion

Den operativa rekonstruktionen är alternativet för det bolag som inte har något problem i balansräkningen utan i sin affärs- eller finansieringsmodell.
Den operativa rekonstruktionen handlar vanligen om en översyn av bolaget där till exempel ledningsfrågor ses över, inköpsrutiner granskas eller kapitalbindningsstrukturen förändras
Erik M Gabrielsson
Den operativa rekonstruktionen handlar vanligen om en översyn av bolaget där till exempel ledningsfrågor ses över, inköpsrutiner granskas eller kapitalbindningsstrukturen förändras. Det är inte ovanligt att ägarfrågan också kommer upp på bordet.

Även rent tekniska produktivitetsförbättringar räknas till operativ rekonstruktion, men utförs då av tekniska konsulter. De tekniska åtgärderna kan givetvis vara oändligt varierade, men syftar nästan alltid till produktivitetsförbättringar.

Även rent tekniska produktivitetsförbättringar räknas till operativ rekonstruktion, men utförs då av tekniska konsulter. De tekniska åtgärderna kan givetvis vara oändligt varierade, men syftar nästan alltid till produktivitetsförbättringar
Erik M Gabrielsson

Vilka frågor kan en operativ rekonstruktion handla om?

I det enskilda fallet kan det vara fråga om huruvida maskinerna skall ägas, hyras eller leasas? Behöver styrelsen förstärkas? Måste lånen hos kreditgivaren omförhandlas? Listan kan göras oändlig kring vilka problem som kan föreligga i det enskilda fallet.

Endast i fråga om kapitalanskaffning deltar advokatbyrån i rent operativa rekonstruktioner. Det handlar då om att förmedla kontakt med investerare eller kreditgivare.

I det enskilda fallet kan det vara fråga om huruvida maskinerna skall ägas, hyras eller leasas? Behöver styrelsen förstärkas? Måste lånen hos kreditgivaren omförhandlas?
Erik M Gabrielsson

Vem kan man vända sig till?

Den operativa rekonstruktionen utförs vanligen inte av advokater, utan av så kallade ”företagsdoktorer” eller av andra specialiserade konsulter.

Många gånger erbjuder bankerna och Almi samt de regionala företagsakuterna hjälp från dess egna anställda. Även vissa specialiserade revisorer är verksamma på området och flera av revisionsbyråerna har egna avdelningar som är inriktade mot denna typ av tjänster.

Vid behov av operativ rekonstruktion kan det alltså vara en god idé att kontakta er banken eller revisorn. Även advokatbyrån kan kontaktas eftersom vi har ett mycket stort kontaktnät med specialiserade konsulter inom flera branscher. Vid behov av finansiering har vi också ett såväl brett som djupt kontaktnät med finansiärer och andra investerare.

Advokatbyråns personal åtar sig däremot aldrig styrelseuppdrag, uppdrag i skuggstyrelser eller investerar för egen del i de företag som kontaktar oss.

Maze Advokater logo
Maze Advokater är helt specialiserade mot konkursförvaltning och finansieringsfrågor.

Maze Advokater KB, info@mazeadvokater.se
VAT: SE969792082601, Org. Nr 969792-0826, GDPR.

Copyright © 2024. All rights reserved.