Bill Kronqvist

Advokat och konkursförvaltare

Bill Kronqvist har en bred affärsjuridisk bakgrund, men är idag uteslutande verksam som konkursförvaltare och rekonstruktör samt med näraliggande finansieringsfrågor.

Hans omfattande erfarenhet av tvister i allmän domstol och av skiljeförfaranden gör att han, i mån av tid, kan åta sig uppdrag som ombud i insolvensnära tvister.

Bill Kronqvist har varit verksam som konkursförvaltare och rekonstruktör i en stor mängd ärenden, men han har även arbetat med komplexa informella rekonstruktioner. Exempelvis kan nämnas uppdraget som konkursförvaltare i HQ AB och rekonstruktionen av Northland Resources. Utöver formella förordnanden har Bill Kronqvist utarbetat finansiella lösningar åt klienter inom ramen för informella rekonstruktioner av företag och företagsgrupper.

Det finns mer att läsa om Bill Kronqvist här

Maze Advokater logo

Maze Advokater är helt specialiserade mot konkursförvaltning och finansieringsfrågor.

Maze Advokater KB, info@mazeadvokater.se
VAT: SE969792082601, Org. Nr 969792-0826, GDPR.

Copyright © 2022. All rights reserved.