Eric Dernegård

Juriststuderande

Eric Dernegård kombinerar sina juridikstudier i Stockholm med arbetet på advokatbyrån. Det innebär att hans arbetstid periodvis endast är en till två dagar i veckan, men ibland mer. Under lov och liknande arbetar han heltid.

Eric Dernegård hjälper huvudsakligen till med administrativa åtgärder i konkurserna.

Maze Advokater logo

Maze Advokater är helt specialiserade mot konkursförvaltning och finansieringsfrågor.

Maze Advokater KB, info@mazeadvokater.se
VAT: SE969792082601, Org. Nr 969792-0826, GDPR.

Copyright © 2022. All rights reserved.