Eric Dernegård

Juriststuderande

Eric Dernegård studerar på juristlinjen och räknar med att ta sin juristexamen under våren. Parallellt med studierna arbetar Eric Dernegård heltid som konkurshandläggare.

Maze Advokater logo
Maze Advokater är helt specialiserade mot konkursförvaltning och finansieringsfrågor.

Maze Advokater KB, info@mazeadvokater.se
VAT: SE969792082601, Org. Nr 969792-0826, GDPR.

Copyright © 2023. All rights reserved.