Eric Dernegård

Jur. kand och biträdande jurist

Eric Dernegård handlägger flertalet av de konkurser som förvaltas på advokatbyrån. Han är särskilt inriktad mot legal granskning och kravhantering.

Publikationer:
Kommissionens harmoniseringsförslag om återvinningstalan och återvinning enligt 4:5 KonkL (Examensarbete publicerat i Insolvensrättslig tidskrift, Nr 4, 2023, s. 115-165).

Maze Advokater logo
Maze Advokater är helt specialiserade mot konkursförvaltning och finansieringsfrågor.

Maze Advokater KB, info@mazeadvokater.se
VAT: SE969792082601, Org. Nr 969792-0826, GDPR.

Copyright © 2024. All rights reserved.