Erik Gabrielsson

Erik M Gabrielsson

Advokat och konkursförvaltare
Konsul

Erik M Gabrielsson är både jurist och ekonom. Han är huvudsakligen verksam som konkursförvaltare och företagsrekonstruktör med särskild inriktning mot drifts- och finansieringsfrågor. I mån av tid åtar han sig även uppdrag som ombud i tvister med insolvensrättslig anknytning eller uppdrag som särskild granskningsman i konkurser.

Erik M Gabrielsson är enligt tillgänglig statistik en av landets mest efterfrågade och förordnade konkursförvaltare. Ett urval av de uppdrag han genomfört finns redovisade under rubriken ”Erfarenhet”. Verksamheten bedrivs med särskild inriktning mot komplexa vidaredrifter i industribolag och då särskilt processindustri.

Erik Gabrielsson - Maze Advokater

Konkursförvaltning är inte endast en fråga om att maximera fordringsägarnas utfall, det är i stor utsträckning också ett samhällsuppdrag. Erik M Gabrielsson lägger mycket stor vikt även vid samhällsuppdraget och fokuserar därför på att, så långt det är möjligt, driva konkursbona vidare. En sådan vidaredrift av ett konkursbo leder många gånger till en rekonstruktionslösning med bland annat bibehållna arbetstillfällen och andra viktiga samhällsvinster som följd.

Erik M Gabrielsson har varit verksam inom insolvensområdet under närmare tjugo år och har en bakgrund vid domstolar och som kronofogde vid Tillsynsmyndigheten i konkurser.

Erik M Gabrielsson är djupt engagerad i frågor som rör företag och företagande. Bland annat har han under senare år varit expert i Nystartsutredningen (SOU 2014:44) och är även djupt engagerad i de branschföreningar som finns inom insolvensområdet.

Medlemskap:

  • Sveriges Advokatsamfund, ledamot
  • REKON Rekonstruktör- och konkursförvaltarkollegiet, ordförande i Smålandsavdelningen och vice sekreterare i riksstyrelsen
  • IFFR Institutet För Företagsrekonstruktion, medlem och ordförande i valberedningen
  • INSOL Europe, medlem
  • ABI American Bankruptcy Institute, medlem

Publikationer:

  • Medförfattare till Kronofogdemyndighetens handbok i konkurstillsyn.

Offentliga uppdrag:

  • Av justitiedepartementet förordnad expert i Nystartsutredningen (SOU 2014:44)
  • Norsk honorärkonsul, se ”Kgl Norsk Konsulat”.

Erik M Gabrielsson

Maze Advokater logo
Maze Advokater är helt specialiserade mot konkursförvaltning och finansieringsfrågor.

Maze Advokater KB, info@mazeadvokater.se
VAT: SE969792082601, Org. Nr 969792-0826, GDPR.

Copyright © 2021. All rights reserved.