Erik Gabrielsson

Erik M Gabrielsson

Advokat och konkursförvaltare
Konsul

Advokat Erik M Gabrielsson är både jurist och ekonom och har, efter fullgjord tingstjänstgöring, under drygt 20 år arbetat i stort sett uteslutande med kvalificerad obeståndsrätt.

Med dryga hundratalet konkurser årligen är han en av Sveriges mest efterfrågade och förordnade konkursförvaltare. Ett urval av de uppdrag han genomfört finns redovisade under rubriken ”Erfarenhet”.

Med advokatbyrån placerad i en industriregion bedrivs verksamheten med särskild inriktning mot komplexa vidaredrifter i industribolag och då särskilt processindustri. I mån av tid åtar han sig även uppdrag som ombud i tvister med insolvensrättslig anknytning eller som rådgivare i affärsjuridiska frågor med insolvensrättslig eller finansieringsanknytning.

Erik M Gabrielsson är djupt engagerad i frågor som rör företag och företagande. Bland annat har han varit expert i Nystartsutredningen (SOU 2014:44) och är även djupt engagerad i de branschföreningar som finns inom insolvensområdet.

Medlemskap:

  • Sveriges Advokatsamfund, ledamot
  • REKON Rekonstruktör- och konkursförvaltarkollegiet, ordförande i Smålandsavdelningen och ledamot av riksstyrelsen under 2010 till 2021, från 2021 ledamot av valberedningen i riksstyrelsen
  • IFFR Institutet För Företagsrekonstruktion, adjungerad i styrelsen och ordförande i valberedningen
  • INSOL Europe, medlem
  • ABI American Bankruptcy Institute, medlem

Publikationer:

  • Medförfattare till Kronofogdemyndighetens handbok i konkurstillsyn.

Offentliga uppdrag:

  • Av justitiedepartementet förordnad expert i Nystartsutredningen (SOU 2014:44)
  • Norsk honorärkonsul, för konsulatets hemsida se ”Kgl Norsk Konsulat”.

Erik M Gabrielsson

Maze Advokater logo
Maze Advokater är helt specialiserade mot konkursförvaltning och finansieringsfrågor.

Maze Advokater KB, info@mazeadvokater.se
VAT: SE969792082601, Org. Nr 969792-0826, GDPR.

Copyright © 2024. All rights reserved.