Erik Gabrielsson

Erik M Gabrielsson

Advokat och konkursförvaltare
Konsul

Erik M Gabrielsson, som är både jurist och ekonom, är huvudsakligen verksam som konkursförvaltare och rekonstruktör. I mån av tid åtar han sig även uppdrag som ombud i tvister med insolvensrättslig anknytning eller som rådgivare i affärsjuridiska frågor med insolvensrättslig eller finansieringsanknytning.

Erik M Gabrielsson är enligt tillgänglig statistik en av landets mest efterfrågade och förordnade konkursförvaltare. Ett urval av de uppdrag han genomfört finns redovisade under rubriken ”Erfarenhet”. Verksamheten bedrivs med särskild inriktning mot komplexa vidaredrifter i industribolag och då särskilt processindustri.

Erik Gabrielsson - Maze Advokater

Erik M Gabrielsson har varit verksam inom insolvensområdet under närmare tjugo år och har en bakgrund både vid domstolar och som kronofogde vid Tillsynsmyndigheten i konkurser.

Erik M Gabrielsson är djupt engagerad i frågor som rör företag och företagande. Bland annat har han varit expert i Nystartsutredningen (SOU 2014:44) och är även engagerad i de branschföreningar som finns inom insolvensområdet.

Medlemskap:

  • Sveriges Advokatsamfund, ledamot
  • REKON Rekonstruktör- och konkursförvaltarkollegiet, ordförande i Smålandsavdelningen och ledamot av riksstyrelsen under 2010 till 2021, från 2021 ledamot av valberedningen i riksstyrelsen
  • IFFR Institutet För Företagsrekonstruktion, adjungerad i styrelsen och ordförande i valberedningen
  • INSOL Europe, medlem
  • ABI American Bankruptcy Institute, medlem

Publikationer:

  • Medförfattare till Kronofogdemyndighetens handbok i konkurstillsyn.

Offentliga uppdrag:

  • Av justitiedepartementet förordnad expert i Nystartsutredningen (SOU 2014:44)
  • Norsk honorärkonsul, för konsulatets hemsida se ”Kgl Norsk Konsulat”.

Erik M Gabrielsson

Maze Advokater logo

Maze Advokater är helt specialiserade mot konkursförvaltning och finansieringsfrågor.

Maze Advokater KB, info@mazeadvokater.se
VAT: SE969792082601, Org. Nr 969792-0826, GDPR.

Copyright © 2022. All rights reserved.