Gunilla Lundh

Kamrer och lönegarantihandläggare

Gunilla Lund är advokatbyråns kamrer, vilket innebär att hon hanterar ekonomifrågorna i det dryga hundratal konkurser som löpande hanteras av advokatbyrån.

Utöver ekonomifrågorna hanterar Gunilla Lundh lönegarantifrågorna i vissa konkurser.

Gunilla Lundh har tidigare varit konkurshandläggare på advokatbyrån och före dess hanterat ekonomi- och lönefrågor i näringslivet.

Maze Advokater logo
Maze Advokater är helt specialiserade mot konkursförvaltning och finansieringsfrågor.

Maze Advokater KB, info@mazeadvokater.se
VAT: SE969792082601, Org. Nr 969792-0826, GDPR.

Copyright © 2024. All rights reserved.