Jenny Gunnarsson

Konkurshandläggare

Jenny Gunnarsson är verksam som konkurshandläggare och bidrar även med viss administration vid konsulatet. Hon har tidigare arbetat inom servicenäringen.

Jenny Gunnarsson
Maze Advokater logo

Maze Advokater är helt specialiserade mot konkursförvaltning och finansieringsfrågor.

Maze Advokater KB, info@mazeadvokater.se
VAT: SE969792082601, Org. Nr 969792-0826, GDPR.

Copyright © 2022. All rights reserved.