Jenny Gunnarsson

Receptionist

Jenny Gunnarsson är verksam som telefonist och bidrar även med viss administration i konkurserna och vid konsulatet. Hon har tidigare arbetat inom servicenäringen.

Jenny Gunnarsson
Maze Advokater logo
Maze Advokater är helt specialiserade mot konkursförvaltning och finansieringsfrågor.

Maze Advokater KB, info@mazeadvokater.se
VAT: SE969792082601, Org. Nr 969792-0826, GDPR.

Copyright © 2021. All rights reserved.