Jenny Gunnarsson

Konkurshandläggare

Jenny Gunnarsson är verksam som operativ handläggare i de konkurser som förvaltas vid advokatbyrån. Hon bidrar även med administration vid konsulatet.

Jenny Gunnarsson
Maze Advokater logo
Maze Advokater är helt specialiserade mot konkursförvaltning och finansieringsfrågor.

Maze Advokater KB, info@mazeadvokater.se
VAT: SE969792082601, Org. Nr 969792-0826, GDPR.

Copyright © 2024. All rights reserved.