Linda Thaung

Konkurshandläggare och konsulatsekreterare

Linda Thaung är verksam som konkurskoordinator, vilket innebär att hon samordnar arbetet i konkurserna mellan de olika kompetenserna på advokatbyrån.

Hon har lång erfarenhet av samtliga operativa frågor som förekommer i konkurser och andra ärenden som hanteras på advokatbyrån. Linda Thaung har från tidigare arbetsgivare stor erfarenhet av administration i näringslivet.

Linda Thaung är också konsulatssekreterare och hanterar löpande de ärenden som förekommer vid konsulatet.

Maze Advokater logo
Maze Advokater är helt specialiserade mot konkursförvaltning och finansieringsfrågor.

Maze Advokater KB, info@mazeadvokater.se
VAT: SE969792082601, Org. Nr 969792-0826, GDPR.

Copyright © 2024. All rights reserved.