Pontus Donne

Jur. kand. och biträdande Jurist

Pontus Donne arbetar huvudsakligen med de processer som förekommer i de ärenden advokatbyrån hanterar. Det handlar vanligen om återvinningsprocesser vid olika domstolar. Han har tidigare handlagt konkurser operativt.

Pontus Donne är tingsmeriterad jurist och har också en bakgrund som verksjurist inom statsförvaltningen.

Maze Advokater logo
Maze Advokater är helt specialiserade mot konkursförvaltning och finansieringsfrågor.

Maze Advokater KB, info@mazeadvokater.se
VAT: SE969792082601, Org. Nr 969792-0826, GDPR.

Copyright © 2024. All rights reserved.