Sabina Krüger Nilsson

Lönegarantihandläggare och konsulatsekreterare

Sabina Krüger Nilsson är huvudsakligen verksam med lönegarantifrågor, bevakningsförfaranden och administration av likvidationer.

Hon har tidigare arbetat som banktjänsteman och med ekonomi- och lönefrågor i näringslivet.

Sabina Krüger Nilsson är också konsulatssekreterare och hanterar löpande de ärenden som förekommer vid konsulatet.

Maze Advokater logo
Maze Advokater är helt specialiserade mot konkursförvaltning och finansieringsfrågor.

Maze Advokater KB, info@mazeadvokater.se
VAT: SE969792082601, Org. Nr 969792-0826, GDPR.

Copyright © 2024. All rights reserved.