Sabina Krüger Nilsson

Lönegarantihandläggare och konsulatsekreterare
Sabina Krüger Nilsson är huvudsakligen verksam med lönegarantifrågor och näraliggande områden. Hon har tidigare arbetat med ekonomi- och lönefrågor i näringslivet. Sabina Krüger Nilsson är också konsulatssekreterare och hanterar löpande de ärenden som förekommer vid konsulatet.
Maze Advokater logo

Maze Advokater är helt specialiserade mot konkursförvaltning och finansieringsfrågor.

Maze Advokater KB, info@mazeadvokater.se
VAT: SE969792082601, Org. Nr 969792-0826, GDPR.

Copyright © 2022. All rights reserved.