Samuel Häggbring

Jur. kand och biträdande Jurist
Samuel Häggbring är ekonom och jurist. Han är för närvarande verksam som handläggare i de flesta konkurser som förekommer på advokatbyrån. Han är särskilt inriktad mot försäljningsfrågorna och de legala frågor, så som avtalshantering och tillståndsfrågor, som förekommer i en konkurs.
Maze Advokater logo
Maze Advokater är helt specialiserade mot konkursförvaltning och finansieringsfrågor.

Maze Advokater KB, info@mazeadvokater.se
VAT: SE969792082601, Org. Nr 969792-0826, GDPR.

Copyright © 2024. All rights reserved.